• 23 31 01 86
  •              
  • kontakt@silbye.dk
  • Torsdag 9-15 eller efter aftale

  •  
  • Lægerne Voghofer & Brynald, Torvet 11, 4600 Køge

Jeg tilbyder …

… manuel medicinsk undersøgelse og behandling af muskuloskeletale problemstillinger – smerter og dysfunktioner i bevægeapparatet, hvor der ikke ligger anden alvorlig lidelse til grund.

Manuel behandling bygger på osteopatiske behandlingsprincipper, som er udviklet i USA. Der findes mange behandlingsmetoder, som alle har til formål at afhjælpe spændte smertende muskler, led og bindevæv, således at de kommer til at fungere normalt igen

Den muskuloskeletale medicin blev i 2013 godkendt som et lægespeciale i Europa og for få år siden, som et subspeciale i Danmark.